Qubit Finance & Tax | Loevesteinlaan 113 | Den Haag | 2533 AH | Tel: 06 - 24888600
Administratie- en fiscaal advieskantoor
Qubit Finance & Tax
Nieuws

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

De wet DBA is bedoeld om opdrachtgevers medeverantwoordelijk te stellen voor de status van de ZZP’er als werknemer door Naheffingen of correctieverplichtingen op te leggen bij de opdrachtgever. Door het gebruiken van modelovereenkomsten die op Belastingdienst.nl te vinden zijn en door conform de modelovereenkomsten te werken, kunnen opdrachtgevers en ZZP’ers de gewenste zekerheid krijgen over de loonheffingen, vooraf voor een periode van vijf jaar. Net als bij de VAR is het gebruik van de modelovereenkomsten niet verplicht. Er wordt getoetst of er sprake is van een dienstverband en in eerste instantie niet of er sprake is van ondernemerschap om vast te kunnen stellen of er een Naheffing of een correctieverplichting kan worden opgelegd.  Het accent verschuift dus van het toetsen van de ZZP’er voor vaststelling van ondernemer- schap naar het toetsen of er sprake is van een dienstverband, hierbij verandert de grens tussen ondernemerschap en dienstverband niet. Hoewel het werken via een tussnpersoon wel kan, kunnen er toch gevallen zijn dat de fictie voor intermediairs niet van toepassing is, dit kan met name het geval zijn bij opvolgende opdrachten via een intermediair. Indien u hierover zekerheid wilt verkrijgen, kunt u de situatie aan ons voorleggen voor een advies hierover.

De blauwe envelop verdwijnt stap voor stap binnen

twee jaar!

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Elektronisch Berichtenverkeer (EBV). Dat stelt de Belastingdienst in staat de eerste stappen te zetten naar volledig digitaal berichtenverkeer van en naar burgers en bedrijven. Over twee jaar moet alle communicatie met de belastingdienst volledig digitaal gaan. De blauwe envelop, die dit jaar zijn 100ste verjaardag viert, gaat daarmee verdwijnen. Na twee jaar zal al het berichtenverkeer met de Belastingdienst uitsluitend nog digitaal gaan plaatsvinden via de digitale Berichtenbox op https://mijn.overheid.nl. U kunt uw Berichtenbox activeren via https://mijn.overheid.nl/. Bij het activeren van uw account gaat u ermee akkoord dat u berichten van de Belastingdienst voortaan digitaal in uw Berichtenbox ontvangt. Bij het activeren van uw account heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? U moet die dan eerst aanvragen bij de overheid via https://digid.nl/aanvragen. Het duurt een aantal dagen voor die aanvraag is behandeld, houdt u daar dus rekening mee.
Belastingtelefoon krijgt opnieuw een onvoldoende  van de Consumentenbond
De Belastingtelefoon scoorde een 4, dus zelfs slechter dan in 2014, toen was het oordeel een 4,6. De directeur van de Belastingtelefoon zei na dat onderzoek dat de bellers met complexe vragen voortaan vaker naar externe adviseurs zouden worden doorverwezen. Dit gebeurde echter geen enkele keer tijdens het nieuwe onderzoek. Een ander verbeterpunt was dat antwoorden op eenvoudigere vragen te vinden moeten zijn op de site van de Belastingdienst. Sommige van de Consumentenbond-vragen zijn daar nu inderdaad goed terug te vinden, maar medewerkers attendeerden de mystery- bellers daar slechts 4 keer op. In antwoord op Kamervragen over het vorige onderzoek beloofde de staatssecretaris dat bij een moeilijkere vraag sneller een interne specialist zal worden ingeschakeld; de 'tweede lijn'. Bij 60% van de telefoontjes werden de bellers inderdaad door minstens 2 mensen te woord gestaan. Maar die aanpak wierp geen vruchten af, want zij kregen niet vaker het goede antwoord.